FUNDACJA REGIONÓW POWSTAŁA Z MYŚLĄ O WYPEŁNIENIU  NISZY W NOWOCZESNEGO I NIEZALEŻNEGO PODEJŚCIA DO KULTURY I NOWOCZESNEJ HUMANISTYKI, KTÓRA CZERPIE Z NAJNOWSZYCH ROZWIĄZAŃ ROZWOJOWYCH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO.


KONCENTRUJEMY SIĘ NA PROFESJONALIZACJI KADR KREATYWNYCH I UPOWSZECHNIANIA TEMATYKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁCZESNĄ TRADYCJĄ OPARTĄ  NA DZIEDZICTWIE KULTUROWYM I SPOŁECZNYM
Nasze projekty tematycznie ukierunkowane są  na następujące obszary:
– tradycja polska i procesy KULTUROTWÓRCZE po 1945 r.
– pozainstytucjonalne procesy kulturotwórcze i rozwojowe
-nowe technologie w branży kreatywnej
– wykorzystanie nowych technologii w działaniach społeczno- kulturalnych
– kształcenie i rozwój kadr sektora kultury i przemysłów kreatywnych.
Skip to content