Oferta

Oferujemy szkolenia eksperckie, warsztaty i sesje wyjazdowe dla działaczy społecznych, animatorów i pracowników kultury, pracowników organizacji pozarządowych i samorządowych w następujących tematach:

  • organizacja i zarządzanie projektami kulturalnymi i artystycznymi
  • przygotowanie wniosku/ grantu na działania społeczne i kulturalne
  • obszary współczesnego folkloru 
  • metodyka ochrony dziedzictwa- jak chronić i upowszechniać produkty kultury wykorzystanie zasobów lokalnych dziedzictwa kulturowego do rozwoju ekonomicznego regionu
  • rewitalizowanie przestrzeni lokalnej i ochrona krajobrazu kulturowego
  • formalno-prawne aspekty organizacji przedsięwzięć kulturalnych
    i artystycznych

Szkolenie zamknięte organizowane są na terenie całej Polski.

W celu zamówienie szkolenia i szczegółów oferty prosimy o kontakt:

fundacjaregionow@gmail.com