Oferta

fot. archiwum fundacji

Oferujemy szkolenia specjalistyczne, warsztaty i sesje wyjazdowe dla działaczy, specjalistów i kadr kultury, oraz przemysłów kreatywnych oraz pracowników organizacji pozarządowych i samorządowych
w następujących tematach:

  • organizacja i zarządzanie projektami
  • wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu dziedzictwem
  • przygotowanie wniosku/ grantu na działania społeczne i kulturalne
  • komunikacja i współpraca z adresatami działań
  • metodyka ochrony dziedzictwa- jak chronić i upowszechniać produkty kultury wykorzystanie zasobów lokalnych dziedzictwa kulturowego do rozwoju ekonomicznego regionu
  • rewitalizowanie przestrzeni lokalnej i ochrona krajobrazu kulturowego
  • formalno-prawne aspekty organizacji przedsięwzięć kulturalnych
    i artystycznych
  • wykorzystanie nowych technologii do ochrony kultury – w tym archiwa cyfrowe

W celu poznania szczegółów oferty prosimy o kontakt: kontakt@regio.org.pl

Skip to content