Programy

ZARZĄDZANIE W KULTURZE– prowadzenie serwisu społecznościowego w FB gromadzącego środowiska związane z organizacją, animacją oraz tworzeniem działań i procesów kulturotwórczych w Polsce w szczególności poza dużymi miastami i instytucjami.

https://www.facebook.com/zarzadzaniewkulturze


BADANIE POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI KULTURY W POLSCE

w ramach projektu zainicjowaliśmy i prowadzimy badania dotyczące kondycji i zakresu działań polskich organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością kulturalną – jako działalnością podstawową oraz, dla których działalność na rzecz kultury jest zadaniem obecnym w ich programach w zakresie minimum połowy podejmowanych aktywności.


BLOKOWISKO TO NIE WSZYSTKO – program badawczo- animacyjny obejmujący  działania dokumentowanie życia współczesnych osiedli miejskich od tradycyjnych do nowo powstałych w oparciu o metody etnograficzne.


TURYSTYKA DZIEDZICTWA I TURYSTYKA KULTUROWA – badanie nowych trendów w uczestnictwie w turystyce, produktów kultury.  Ochrona i upowszechnianie produktów dziedzictwa do rozwoju ekonomicznego regionów.

SL741376
fot. źródło własne


FUNDAMENTY FOLKLORU MIEJSKIEGO- to program realizowany przez Fundację od 2014 r.

metro2.JPG

Projekt jest  realizowany na terenie aglomeracji warszawskiej ze szczególnym ukierunkowaniem na „blokowiska ” poszczególnych dzielnic: Praga Południe, Ursynów, Wola. Odbiorami projektu będzie społeczność lokalna zamieszkująca te obszary. Nasz projekt obejmuje zarówno mieszkańców starych osiedli jaki i nowo powstałych. Z tą grupą planujemy jako fundacja
w przyszłości związać swoje działania. Celem projektu jest wzmocnienie organizacji poprzez wsparcie jej dążeń w zakresie zaistnienia ze swoją ofertą w społecznościach, na rzecz których chce działać, pozyskanie do przyszłych projektów bazy odbiorców, interesariuszy oraz zgromadzenie pomysłów na działania związane z konkretną przestrzenią. Celem pośrednim jest zebranie dokumentacji dot. folkloru polskich blokowisk w postaci zdjęć i informacji służących- jako baza merytoryczna do dalszych działań fundacji i opracowanie tych materiałów do publikacji i materiałów edukacyjnych oraz na stronę www.

Skip to content