Zespół

NINA GAŁUSZKA

z wykształcenia antropolog kultury, studiowała również ekonomię społeczną i CSR. Od wielu lat działaczka i współpracowniczka trzeciego sektora, gdzie zajmuje się projektami z zakresu zrównoważonego rozwoju, w szczególności: turystyki dziedzictwa, krajobrazu kulturowego oraz zarządzania dziedzictwem. Autorka kilkunastu książek, opracowań i raportów w tej tematyce.
Zawodowo związana z biznesem, gdzie jest ekspertem i doradcą w zakresie programów rozwojowych dla podmiotów rządowych i samorządowych oraz współpracy międzysektorowej – specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych i organizacji programów rozwojowych dla sektora kreatywnego, jest ekspertką Komisji Europejskiej, trenerką sektora kultury, jako stypendystka Ministra Kultury w 2021 roku prowadziła ogólnopolskie badania kondycji NGO kultury.

W fundacji odpowiedzialna za obszar merytoryczny i badania.

AGNIESZKA REJSDORF

absolwentka finansów i bankowości oraz zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie jako Kierownik w realizacji ponad 30 projektów, które zostały dofinansowane z funduszy unijnych (w tym POKL – 5 projektów, POWER – 23, POPC – 1, RPOWM – 1), a także projektów prowadzonych w ramach zamówień publicznych. Łączna wartość zrealizowanych przeze mnie projektów przekracza 100 milionów złotych. Z powodzeniem zarządzała kilkoma projektami jednocześnie, o różnych wielkościach budżetowych oraz zróżnicowanej specyfice: szkoleniowe, doradcze, technologiczne oraz dziedzinowe.

W fundacji odpowiedzialna za obszar operacyjny.

ŁUKASZ RADZIKOWSKI

Absolwent Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne). Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami działającymi w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego. Od roku 2010 pracownik, współpracownik i konsultant wielu instytucji kultury, a także uczelni publicznych i jednostek naukowo-badawczych. Zawodowo ekspert procesów inwestycyjnych kluczowych instytucji kultury w Polsce. Zajmuje się m.in. zagadnieniami z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Współpracuje także z podmiotami spoza sektora finansów publicznych.

W fundacji odpowiedzialny za obszar formalno- prawny.

JUSTYNA SOLIWODA

zawodowo Kierownik Oddziału Archiwistyki Cyfrowej NAC. Historyk i informatyk, z wykształcenia
i zainteresowań. Od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem projektów z pogranicza humanistyki
i informatyki w instytucjach kultury, a od ponad 10 lat związana jest z archiwami państwowymi.
Prowadzi projekty i szkolenia w zakresie nowoczesnych form tworzenia archiwów i kolekcji przez osoby fizyczne i grupy nieformalne, zajmuje się wyszukiwaniem spuścizn kulturowych, którymi fundacja będzie mogła się zaopiekować i je upowszechniać.

W fundacji odpowiedzialna za obszar cyfrowy i digitalizacyjny.

WSPÓŁPRACA

Anna Fiń– projekty badawcze i współpraca międzynarodowa

Skip to content