O nas

Fundacja Regionów powstała z myślą o wypełnieniu  niszy w obszarze badań
i upowszechniania tematyki związane ze współczesną tradycją opartą  na współczesnym dziedzictwie kulturowym. Nasze projekty tematycznie ukierunkowane są  na następujące obszary:

  • badania i wzmacnianie poprzez doradztwo i szkolenia pozainstytucjonalnych procesów kulturotwórczych, które faktycznie inicjują i stymulują procesy kulturalne i cywilizacyjne, nasze działania w tym zakresie koncentrują się na wspieraniu działaczy, animatorów, niezależnych menadżerów, artystów i twórców tematu na poziomie małych pomiotów i organizacji pozarządowych
  • dziedzictwo kulturowe i folklor polski po 1945 roku– ze szczególnym uwzględnieniem miast. Staramy się  uwzględniać i analizować  zmiany w kształtowaniu tradycji, tożsamości i kultury jakie wprowadziły współcześnie występujące zjawiska jak: oddziaływanie kultury masowej, nowych mediów, łatwy dostęp do wiedzy, dynamiczna zmiana sposobu życia poszczególnych generacji, które to widoczne są  już z podziałem na dekady
  • wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych, społecznych i przyrodniczych do rozwoju ekonomicznego regionów i budowania tożsamości ich mieszkańców- wspieramy działania, które pomagają wzmocnić  regiony, małe ojczyzny, dzielnice miast  i pokazują, że tradycja to nie tylko przeszłość, ale przede wszystkim baza współczesności, w oparciu, o którą można  budować siłę miejsca i mieszkańców w kontekście cywilizacyjnym i społeczno-ekonomicznym. Nasze cele realizujemy poprzez projekty badawcze, wydawnictwa, działania edukacyjne i rzecznicze. Współpracujemy z ekspertami i pasjonatami tematu lub tymi, którzy chcą gromadzić i upowszechniać wiedzę przez realizowane z nami projekty.


Jeżeli realizujesz działania w podobnych obszarach i szukasz partnerów do współpracy zapraszamy do kontaktu.

Skip to content